Dominic Wright Kitchens

Dominic Wright Kitchens and Furniture

Ceginau a Dodrefn Custom Made, Sir Gaerfyrddin, Cymru

07528 283697

Facebook

Cynnaliadwraeth

Poplar Tree

Mae rheolaeth gofalus o’n coedwigoedd yn hanfodol I’n dyfodol fel pobol ar y byd. Gyda’r ddefnydd o dechnoleg a pheiriannau modern, mae’n bosib torri coed ar cyflymder dychrynllyd.

Rydw i wastod wedi bod yn ymwybodol o’n dyletswydd amgylchyddol pan prynnu’n defnyddiau crai.

Rydym yn defnyddio pren haenog bedwen I wneud bocsys ein cypyrddau, Coeden sy’n tyfu’n gloi iawn, ac wastod wedi ei brynnu o farchnatwr dibyniadwy.

Mae ein dodrefn sy’n cael ei beintio yn cael ei wneud o goed Boplys Americanaidd, mae’r goeden yn tyfu’n eitha gloi, ac mae’r coedwigoedd yn cael eu ail-blannu.

Mae’n rhaid bod pob ffynhonnell coed yn cael ei tystysgrifo gan yr FSC. Mae hynny’n golygu gaeth ei dorri o goedwigoedd cynnaliadol.

Mae’r coed prydeinig rydym yn eu ddefnyddio, yn dod o goedwigoedd lle nad ydynt yn clir-dorri, ac os ydynt dros trwchder enweddig mae’n rhaid cael caniatad eu dorri.

Mae gwastraff yr holl broses yn creu’n gwres yn y gweithdy.