Dominic Wright Kitchens

Dominic Wright Kitchens and Furniture

Ceginau a Dodrefn Custom Made, Sir Gaerfyrddin, Cymru

07528 283697

Facebook

Amdanaf

Ers plentyndod dwi di mwynhau gwaith coed – yn y gweithdy ar y fferm, neu yn gweithdy go iawn un o ffrindiau’r teulu yn Llanboidy – creuais tegannau ar gyfer fy mrawd a’n chwaer ac anrhegion i’n fam, cyn astudio’n bellach yn yr ysgol, ac yna cymeryd cyfle gweithio gyda Barry Wade a cwbwlhau fym mrhentisiaeth fel saer celfi.

Rydw i hefyd wedi gweithio’n cynnal a chadw adeiladau a’u waith pren, gyda’r cwmni McCurdy & Co. yn Berkshire gan trwsio elfennau strwythurol ac arddurnol ar adeiladau rhestredig hanesyddol. Fe wnes i cymeryd rhan bwysig yn prosiect adeiladu’r ail Theatr y Globe – Theatr wedi ei seilio ar dyluniadau Inigo Jones yn y 17eg ganrif. Rydw i di restri fel aelod o’r rhwydwaith adeiladu traddodiadol Cymru, gan fy mod i di astudio dulliau adeiladu a saeri o cyn 1919 ym mrhydain, sut yw cynnal, cadw a’u thrwsio.

Yma yn Ne Dwyrain Cymru, mae yna cyfoeth o adeiladau syfrdanol yn ein gwlad prydferth. Rydw I’n mwynhau creu celfi sy’n cyflawni anghenion pobol, ac sy’n cyfrannu at delwedd eu chartrefi. Rydw i wastad wedi’n niddordebu yn dylunio. Mae’r gegin fel calon i’r ty – gan rhoi teimlad cynhesrwydd a sicrhad, wrth roi pleser trwy ei swyddogaeth graenus cyson.