Dominic Wright Kitchens

Dominic Wright Kitchens and Furniture

Ceginau a Dodrefn Custom Made, Sir Gaerfyrddin, Cymru

07528 283697

Facebook

Dylunio di-amser, ansawdd a gwasanaeth personol a adeiladwyd yn llaw ers 1978

Cynhyrchwyd celfi a ddodrefn bendigendig yng ngweithdy Dominic Wright yn Sir Gar. Gosodwyd yng nghartrefi trwy Gymru, ac ar draws De Loegr.

Sefydlwyd y cwmni 32 o flynyddoedd yn ol gan Barry Wade, gan creu cymuned o gwsmeriaid hapus ar draws Prydain. Daethant I ddisgwyl ansawdd uchel o ddyluniant a diwylliant ac fe’u gosodwyd gyda gofal parhaol i’r cwsmer. Ers ymddeolwyd Barry, mae Dominic yn parhau gyda’r draddodiadau yma, ar ol astudio a gweithio gyda Barry ers ei brentisiaeth.

Dyluniwn pob prosiect trwy trafodaeth gofalus gyda phob cwsmer, a gosodwyd pob darn o’n gwaith ein hunain fel gallwn sicrhau hapusrwydd pob cwsmer da’n gwasanaeth. Credwn mae’r cysondeb yma’n cyfrannu at ein gwasanaeth unigol

Ond y goed, a’r deunydd eraill gorau y gallwn eu ffindio byddwn ni’n defnyddio yn ein gwaith. Ma pob elfen pren caled yn cael ei dewis yn ofalus, gan dewis y math o gymeriad mae’r cwsmer yn ei ofyn. Creuwyd ein cegynnau sy di beintio o boplys, ac mae ‘da ni polisi caffael ein bren oddiwrth coedwigoedd hunan-gynhaliadol. Dymunwn prynnu’n haearnwaith oddiwrth marchnatwyr prydeinig anrhydeddus.

Rydym wedi gosod celfi Derw, Ceirios a Gwiniolen, cegynnau o bob lliw, yn Surrey, Sir Buckingham, Llundain, Sir Benfro, Powys, Siroedd Morgannwg a De Cymru, Berkshire, Caerdydd, Northampton, Birmingham, ac yn lleol yn Abertawe, Ceredigion, a Sir Gar. Gallwn Dylunio a gosod at y pellterau hyn trwy’n profiad hir.

Dominic Wright